Suomen Valtio

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Puh. 09 16001
Y-tunnus: 0245440-1


Huomionarvoiset menoerät vuodelle 2014

Kansanedustajat (Eduskunta) 3,10€
Tasavallan presidentti (Tasavallan presidentti)
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,41€
Poliittisen toiminnan avustaminen (Valtioneuvoston kanslia)
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 4,85€
Kriisinhallinta (Ulkoasiainministeriö) 10,52€
Tuomioistuimet ja oikeusapu (Oikeusministeriö)
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,18€
Poliisitoimi (Sisäasiainministeriö) 105,21€
Maahanmuutto (Sisäasiainministeriö) 9,70€
Sotilaallinen maanpuolustus (Puolustusministeriö) 332,73€
Hallinto (Valtiovarainministeriö)
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 5,00€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (Valtiovarainministeriö) 35,74€
EU ja kansainväliset järjestöt (Valtiovarainministeriö)
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 274,79€
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 0,45€
Yleissivistävä koulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 136,61€
Opintotuki (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 130,83€
Taide ja kulttuuri (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 2,03€
Maaseudun kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriö) 15,51€
Maatalous (Maa- ja metsätalousministeriö)
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,49€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö) 242,86€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö)
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 7,96€
Hallinto (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 0,73€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 5,83€
Kotouttaminen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 13,62€
Valvonta (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 1,47€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Lapsilisät (arviomääräraha) 211,71€
Veteraanien tukeminen (Sosiaali- ja terveysministeriö) 39,02€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 3,27€
Valtionvelan korko (Valtionvelan korot) 253,38€

Eduskunta: 22,51€

Kansanedustajat 3,10€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 3,10€
Eduskunnan kanslia 15,20€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 7,76€
Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 1,25€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1,78€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0,63€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 3,78€
Eduskunnan oikeusasiamies 0,86€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 0,86€
Ulkopoliittinen instituutti 0,50€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,48€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,02€
Valtiontalouden tarkastusvirasto 2,27€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,19€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,08€
Eduskunnan muut menot 0,57€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 0,57€

Tasavallan presidentti: 5,38€

Tasavallan presidentti 0,45€
Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 0,02€
Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,03€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,41€
Tasavallan presidentin kanslia 4,93€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,22€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 0,09€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,93€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 2,70€

Valtioneuvoston kanslia: 12,20€

Hallinto 6,18€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,60€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 0,82€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,14€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 0,12€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,49€
Omistajaohjaus 0,39€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0,39€
Poliittisen toiminnan avustaminen 4,85€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 4,85€
Oikeuskanslerinvirasto 0,53€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,53€
Muut menot 0,25€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 0,09€
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 0,16€

Ulkoasiainministeriö: 182,30€

Ulkoasiainhallinto 32,24€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28,73€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,14€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2,80€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 0,57€
Kriisinhallinta 10,52€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 8,04€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 2,48€
Kansainvälinen kehitysyhteistyö 126,27€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 124,84€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 1,43€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 13,27€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 0,24€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 0,01€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 12,35€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 0,07€
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0,46€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,14€

Oikeusministeriö: 127,86€

Ministeriö ja hallinto 18,41€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,85€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,97€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,29€
Erityismenot (arviomääräraha) 1,55€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,04€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8,56€
Avustukset (kiinteä määräraha) 0,58€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 2,57€
Tuomioistuimet ja oikeusapu 52,05€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,28€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,56€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36,73€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,18€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,85€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 6,45€
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 15,00€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,00€
Syyttäjät 6,54€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,54€
Rangaistusten täytäntöönpano 33,40€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,63€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 0,77€
Vaalimenot 2,46€
Vaalimenot (arviomääräraha) 2,46€

Sisäasiainministeriö: 175,83€

Hallinto 14,89€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,10€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,14€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 1,84€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 0,21€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9,46€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 0,15€
Poliisitoimi 105,21€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 103,71€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,50€
KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,00€
Rajavartiolaitos 32,66€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,66€
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 13,36€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,33€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9,39€
Erityismenot (arviomääräraha) 0,49€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 1,16€
Maahanmuutto 9,70€
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,79€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 0,13€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 4,36€
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 1,43€

Puolustusministeriö: 392,71€

Puolustuspolitiikka ja hallinto 51,41€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,88€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,33€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 48,20€
Sotilaallinen maanpuolustus 332,73€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 265,32€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 67,14€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 0,27€
Sotilaallinen kriisinhallinta 8,58€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 8,57€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,00€

Valtiovarainministeriö: 2 149,19€

Hallinto 23,15€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,64€
Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 0,43€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 0,06€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 11,30€
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 5,00€
Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,71€
Verotus ja tullitoimi 89,16€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 61,37€
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23,67€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 0,46€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 3,24€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 0,43€
Palvelut valtioyhteisölle 5,81€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,36€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,16€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,35€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0,29€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,09€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,43€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 0,14€
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 9,33€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,32€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,60€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,40€
Valtion alue- ja paikallishallinto 12,85€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,23€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,58€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 0,03€
Eläkkeet ja korvaukset 382,85€
Eläkkeet (arviomääräraha) 373,00€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 0,31€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 0,40€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 5,59€
Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 3,54€
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 1,81€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0,01€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 0,01€
Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,76€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 0,03€
Valtionhallinnon kehittäminen 10,01€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,69€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 1,41€
Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,86€
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 0,24€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4,81€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 35,74€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 30,32€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 3,57€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 1,86€
Kuntien tukeminen 1 239,03€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2,43€
Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,09€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 1 231,44€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 5,00€
Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 0,07€
Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 43,11€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 43,11€
EU ja kansainväliset järjestöt 276,60€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 1,30€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 0,02€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 0,48€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 274,79€
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 19,76€
Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 18,99€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 0,04€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 0,71€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 0,02€

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 864,47€

Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 17,66€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,96€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,29€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,23€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) 0,51€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 0,53€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 2,60€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,28€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4,40€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 0,09€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 0,45€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 0,31€
Yleissivistävä koulutus 136,61€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,25€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,28€
Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,81€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 120,48€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6,62€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 0,16€
Ammatillinen koulutus 104,59€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,21€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 0,43€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,19€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 102,76€
Aikuiskoulutus 74,73€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 3,62€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,43€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 23,50€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 19,71€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 16,75€
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 7,42€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 2,27€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 1,04€
Korkeakouluopetus ja tutkimus 366,00€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,76€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,72€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,29€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,27€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 4,48€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 1,21€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 57,71€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 270,26€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 20,53€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 4,16€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2,62€
Opintotuki 130,83€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,10€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 4,31€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 113,95€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 4,39€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,84€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 7,24€
Taide ja kulttuuri 30,97€
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,64€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,39€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,78€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,83€
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,05€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 2,65€
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 2,33€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 0,67€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5,77€
Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) 2,49€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0,02€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,64€
Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,14€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 0,04€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0,17€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 2,03€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 4,16€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 1,03€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 0,31€
Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 2,09€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0,07€
Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,11€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 0,54€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,02€
Liikuntatoimi 0,02€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 0,02€
Nuorisotyö 3,05€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 3,00€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 0,06€

Maa- ja metsätalousministeriö: 287,48€

Hallinto 14,56€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,37€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,87€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,85€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,08€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 0,10€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,40€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4,35€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 0,53€
Maaseudun kehittäminen 15,51€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,88€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 0,55€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 11,55€
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 2,54€
Maatalous 207,68€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,66€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 71,20€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,49€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 52,72€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 60,34€
Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 12,05€
EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,94€
Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,75€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 4,48€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 0,05€
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 7,50€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,91€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 0,68€
Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 0,92€
Kala-, riista- ja porotalous 3,65€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,46€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 0,61€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,25€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,21€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0,11€
Vesitalous 3,63€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 1,72€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 1,72€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 0,06€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,12€
Metsätalous 25,36€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,39€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 0,03€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 6,27€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 0,01€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 8,53€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,93€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 2,85€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 0,33€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Metsähallitus 0,91€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 0,91€
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 8,69€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,18€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,80€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,71€

Liikenne- ja viestintäministeriö: 423,61€

Hallinto ja toimialan yhteiset menot 58,00€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,95€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,16€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 54,73€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 0,15€
Liikenneverkko 242,86€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,29€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 140,96€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 7,96€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,14€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,71€
Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 6,57€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 5,00€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 55,82€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3,57€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 9,85€
Liikenteen viranomaispalvelut 7,47€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,47€
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 32,46€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 0,12€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 12,09€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 2,85€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 0,11€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 0,60€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 14,39€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,53€
Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 0,76€
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 76,02€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,58€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 0,07€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 1,50€
Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 72,87€
Tutkimus 6,79€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,79€

Työ- ja elinkeinoministeriö: 441,32€

Hallinto 52,95€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,66€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30,57€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 0,73€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,91€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 11,66€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0,00€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1,43€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 180,86€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,44€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,29€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,85€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 5,83€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,43€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 57,86€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 3,46€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,47€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 2,93€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 0,29€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 7,53€
Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 1,43€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,14€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 59,17€
Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0,00€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 12,90€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,71€
Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 4,28€
Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 2,85€
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 101,28€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22,42€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 0,72€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 4,17€
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 72,94€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 1,02€
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 5,90€
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,62€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0,34€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,27€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,64€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 0,64€
Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 0,10€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 0,30€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,00€
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 46,56€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 0,79€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,29€
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 45,48€
Energiapolitiikka 40,14€
Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,27€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,07€
Energiatuki (arviomääräraha) 10,41€
LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 6,00€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 0,21€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 0,14€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 22,04€
Kotouttaminen 13,62€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,38€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 13,24€

Sosiaali- ja terveysministeriö: 1 784,61€

Hallinto 13,05€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,84€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,32€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,65€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,09€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,08€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,15€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 2,33€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2,98€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 0,62€
Valvonta 6,27€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,34€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,68€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,78€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 1,47€
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 16,11€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9,75€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 5,26€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 1,10€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 373,27€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 1,68€
Lapsilisät (arviomääräraha) 211,71€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 0,41€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 2,74€
Asumistuki (arviomääräraha) 101,94€
Elatustuki (arviomääräraha) 26,52€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 5,47€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 22,80€
Työttömyysturva 386,14€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 3,78€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 137,44€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 33,50€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 196,09€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 7,87€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 7,44€
Sairausvakuutus 184,98€
Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 0,18€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 184,80€
Eläkkeet 648,03€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 8,85€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 86,79€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 14,27€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 0,43€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 2,46€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 535,23€
Veteraanien tukeminen 39,02€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 0,21€
Rintamalisät (arviomääräraha) 4,47€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 19,29€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 9,45€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,44€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 0,01€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,50€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3,42€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1,23€
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 77,14€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,07€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 1,64€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 4,28€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15,77€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 1,88€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 47,41€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 0,07€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 4,68€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 0,43€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,90€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 8,47€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,96€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 3,27€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 0,13€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 0,09€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,45€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,41€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,15€
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 32,12€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 29,41€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,24€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,04€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 2,43€

Ympäristöministeriö: 37,68€

Ympäristöhallinnon toimintamenot 11,06€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,08€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,40€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,21€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1,08€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,29€
Ympäristön- ja luonnonsuojelu 19,49€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 0,74€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 0,41€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 2,26€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 4,10€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0,43€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,65€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 7,64€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 0,14€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 0,19€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 1,93€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 7,13€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,73€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 0,07€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 6,14€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 0,00€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,19€

Valtionvelan korot: 258,89€

Valtionvelan korko 253,38€
Valtionvelan korko (arviomääräraha) 253,38€
Muut menot valtionvelasta 5,51€
Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 5,51€

YHTEENSÄ: 7 166,03€ / vuosi

Kiitos käynnistä! Tervetuloa uudelleen!

PVM: 23.2.20 AIKA: 15.08 TOSITE: 106