Categories
Työ ja yrittäminen

Tietotyöläinen: Tiedätkö koska työsi on tehty?

Pomo määrittelee vuoden projektin yhdellä lauseella: ”meidän pitäisi saada järkevämpiä raportteja järjestelmästä”. Arkea monelle nykypäivän tietotyöläiselle, utopiaa tayloristisesti johdetussa tehtaassa.

Ohjelmistokehittäjien konseptit auttavat hahmottamaan valmiin määritelmän.

Totesimme Tykkäämistaloudessa, että työstä on tullut epämääräistä. Työtehtävillä ei ole tarkkoja rajoja, meiltä vaaditaan ja pyydetään jatkuvasti kaikenlaista. Esimiehet eivät tiedä mitä teemme tai mitä meidän pitäisi tehdä.

Ainoa tapa tehdä omasta työstä järkevää on määritellä se itse. Tämä ei ole helppo tehtävä, kun työt muuttuvat kaiken aikaa, emmekä voi vaikuttaa olosuhteisiin.

Ohjelmistokehittäjät tuntevat kaksi termiä, jotka auttavat ongelman käsittelemisessä. Ensimmäinen on Definition of Done. DoD tarkoittaa listaa niistä toimenpiteistä, jotka täytyy tehdä, jotta ohjelmiston ominaisuutta saa kutsua valmiiksi. Lista voi sisältää yksikkötestit, integraatiotestit ja dokumentaation.

Toisaalta pelkkien toimenpiteiden lista ei riitä. Sehän ei ota kantaa, toimiiko kyseinen ominaisuus lainkaan. Siksi tarvitaan toinen termi, Acceptance Criteria. Acceptance Criteria, tai hyväksymiskriteerit, ovat suusanallinen selitys siitä, mitä tietyllä toimenpiteellä pitää voida tehdä. Sähköpostiohjelman hyväksymiskriteereistä voisi löytyä merkintä ”käyttäjä voi lähettää sähköpostiviestin”. AC ei ota kantaa toteutustapaan, ainoastaan lopputulokseen.

Yhdessä Definition of Done ja Acceptance Criteria auttavat ohjelmistokehittäjiä tietämään, koska työ on tehty.

Softanikkareiden vinkkejä kannattaa soveltaa omaan työhön. Pohdi kokeeksi mitä meneillään oleva työtehtävä vaatii toimenpiteinä, jotta sitä voisi kutsua valmiiksi. Vastaa sen jälkeen kysymykseen mitä tuotoksellasi pitäisi pystyä tekemään, jotta se olisi hyväksyttävä.

Lyön vetoa, että kyseisiin kysymyksiin vastaaminen muuttaa suhtautumista työtehtävääsi välittömästi.

Did you enjoy this article?
Signup today and receive free updates straight in your inbox. I'll never share or sell your email address.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

By Pär Österlund

Pär is a generalist interested in marketing, innovation and personal growth.

One reply on “Tietotyöläinen: Tiedätkö koska työsi on tehty?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spämmin välttämiseksi: *