Categories
Yleinen

Lauantaidilemma: Mikä on liikkeenjohdon konsultti?

Konsultti on terminä yhtä laaja kuin duunari. Laveimmillaan konsultti lienee mikä tahansa asiantuntija, joka ei ole neuvottavan tai autettavan omilla palkkalistoilla. Kävimme aiheen tiimoilta nohevan keskustelun Riku Lehtisen ja Olli Uuksulaisen kanssa, kun valmistelimme konsulttimyyntiä käsittelevää seminaariamme.

Kun keskustelu kääntyi kohti liikkeenjohdon konsultteja, ilmoille nousi näkemys, jonka mukaan kyseisellä tittelillä esiintyvän asiantuntijan ei pitäisi tehdä mitään. Vain neuvoa, eli auttaa asiakasta tekemään parempia ratkaisuja.

Tämän määritelmän mukaan voisi todeta, että konsultin pitäisi pohtia, kuinka asiakkaan liiketoiminta lähtisi jyrkkään nousuun. Eli vastata samaan kysymykseen, johon yrityksen johdonkin.

Jos johdon ja konsultin työn tulos mitataan samalla tavalla – liiketoiminnan tuloksen kehityksellä – niin mikseivät liikkeenjohdon konsultit tee töitä provikkapalkalla? Sehän olisi vain luonnollista, kun kerran liiketoiminnan tulos on yksiselitteisesti mitattavissa. Konsultin mielestä moinen on mahdotonta, sillä eiväthän he voi kontrolloida, tehdäänkö asioille oikeasti jotakin. Sehän on johtajasta kiinni!

Liikkeenjohdon konsultti vs. johtaja

Konsultin suhtautumisesta tulosvastuuseen päästään yhteen mahdolliseen määritelmään liikkeenjohdon konsultista: hän on kuin johtaja, mutta vailla vastuuta ja valtaa.

Konsultin repertuaari

Noh, jollei konsultilta saa tulosvastuuta, eli lopullisia päätöksiä ja käytännön toteutusta, niin mitä häneltä sitten saa? Ainakin ideoita, suosituksia ja toteutusresursseja (jotka eivät ole hän).

 

Did you enjoy this article?
Signup today and receive free updates straight in your inbox. I'll never share or sell your email address.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

By Pär Österlund

Pär is a generalist interested in marketing, innovation and personal growth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spämmin välttämiseksi: *